Category Archives: MESS

八。二十

2017.8.20 at Tsim Sha Tsui, Hong Kong

突然間覺得其實我既性格唔岩打呢啲工,或者只係我從一開始就冇專心工作過,所以點解表現唔夠其他人黎。我想講一句既係,如果你本身係好老婆或者好媳婦既料,你絕對適合做呢份工,因為呢份工要奉獻,唔可以自我,然後要搶野做,要扮野,所有野都係一場戲。

為左錢,為左呢個一定會好快生鏽既飯碗,扮野扮到三十吧…唔好再做漏做錯任何野喇…

八。十七

2017.8.16 at Tsim Sha Tsui, Hong Kong

覺得自己今日既工作表現差到一個點。

你可以醒定啲嗎梁恩賜? 唔好太take it easy ok? 呢份工你仲未十拿九穩架。

其實應該話,成年人既世界就係冇野真正係你既。

我會永遠記得今日既心情,果種驚、覺得責怪自己少少野都唔記得既感覺,我,需要學識點樣move forward、唔係記得自己有幾蠢,而係要記住自己一定可以做得更好,控制到自己既心情之餘,每日都可以苦中作樂。

冇左咪冇左,我就唔信我冇能力做人!

八。十四

2017.8.14 at KaoHsiung, Taiwan

The day began with relaxing mode, intense working straight after, then long delay, hilarious over hard-working, and, reward gotten at the end. A few good news after work.

Not a bad one today. Already miss the food, shopping without looking at the price and being alone there.